Publikuj

Twój artykuł może pojawić się na bloa.pl, bo każdy może zamieścić u nas swój wpis. Dobre teksty to jedna z najskuteczniejszych i co istotne darmowa forma reklamy w internecie. Pisząc swój artykuł możesz umieścić w nim link do swojej strony, a zapewne niejedna osoba go czytająca pokusi się o przejście na nią i być może w ten sposób pozyskasz dodatkowego Klienta. Im lepszy merytorycznie opracujesz tekst tym większe szanse na to, że inny zechcą się nim dzielić, a to jeszcze bardziej zwiększy szansę na podniesienie ruchu na Twojej stronie.

Napisz coś interesującego i prześlij nam do weryfikacji na adres: [email protected]

Ogólne zasady:

  1. Opublikowanie tekstu jest bezpłatne
  2. Minimalna długość artykułu 3000 zzs
  3. Artykuł musi być merytoryczny, poprawny gramatycznie i stylistycznie.
  4. Musi być dołączone do niego przynajmniej jedno zdjęcie lub grafika
  5. Artykuł nie może być reklamą. Może opisywać twoje produkty lub usługi, ale przekaz powinien nieść ze sobą konkretną wartość dla czytelnika. Teksty o charakterze reklamowym nie będą publikowane.
  6. Możesz umieścić w tekście lub na jego końcu maksymalnie jeden link (w postaci adresu URL – anchory tekstowe są usuwane)