w

MiłośćMiłość LOLLOL WTFWTF

Kim jestem, skoro nie chcesz mi podać ręki?

Człowiek jest stworzeniem boskim. W swojej boskości jednak niedoskonały, bo choć z natury  dobry, podlegający ciągłym wpływom. Wpływy to nic innego jak próby drugiego człowieka. Chęć sprawdzenia i dowiedzenia natury swojej i drugiego człowieka; poddawanie w wątpliwość. Sam brak przekonania nie jest zły, ale wynika ze zdolności myślenia. Myślę, podejmuję decyzję i działam. Wychodzę naprzeciw swojej decyzji, która łączy myślenie z działaniem. Już same kroki nas zbliżają lub oddalają od celu i warunkują nasze myślenie. Czy zatem jeśli nic zrobię, to będę dobry i żył w zgodzie z własną naturą?

Kiedyś usłyszałem, że nie wolno dawać żebrakom pieniędzy. Lepiej jest dać jedzenie, ale nie pieniądze, bo pewnie przepiją. Czy mam być zatem obojętny na prośby i potrzeby Ludzi z ulicy? Czy mam prawo wątpić w ich naturę?

Myślenie, refleksja, czas – jedno determinuje drugie. Brak reakcji na prośbę żebraka to po prostu brak czasu. Często mówimy: „Przepraszam, ale nie mam czasu”. To nie jest kłamstwo. Odwracając, ja po prostu nie mam czasu, refleksji, ja teraz nie myślę. Nie wiem, co mam zrobić. Jak zareagować.

Nie daję się sprawdzić i nie sprawdzam. Ale czy nadal jestem dobry? Obojętność nie może być wytłumaczeniem na niedole drugiego człowieka. Są bowiem sytuację, kiedy jesteśmy zmuszeni się zatrzymać i zadziałać. Podjąć kroki, by udowodnić naszą naturę.

Dowód naszej natury może być rzeczywisty lub nierzeczywisty. Rzeczywistość dowodu zawiera się w samej boskości człowieka. Nierzeczywistość natomiast wynika z braku umiejętności oceny sytuacji. Człowiek poddawany próbom musi bowiem realnie zawęzić swoją zdolność postrzegania. Przyjmowania wszystkich za, nie szukając przy tym argumentów przeciw. Trzeba umieć spojrzeć perspektywicznie, ujmując swoją i naturę ocenianego człowieka.

Kiedy zatem będziesz drugim razem mnie mijał, przywitaj się.

Niemiecka wersja językowa: Wer bin ich, wenn du mir nicht die Hand geben willst?

Der Mensch ist ein göttliches Geschöpf. In seiner Göttlichkeit jedoch unvollkommen, denn obwohl es von Natur aus gut ist, wird es ständig beeinflusst. Einflüsse sind nichts anderes als die Versuche eines anderen Menschen. Bereitschaft, die eigene Natur und die eines anderen Menschen zu prüfen und zu beweisen; Befragung. Nur mangelnde Überzeugung ist nicht schlecht, aber sie kommt von der Denkfähigkeit. Ich denke, treffe Entscheidungen und handle. Ich treffe meine Entscheidung, die Denken mit Handeln verbindet. Die Schritte selbst bringen uns unserem Ziel näher oder weiter und bedingen unser Denken. Wenn ich also nichts tue, werde ich dann gut sein und in Harmonie mit meiner eigenen Natur leben?

Ich habe einmal gehört, dass Bettlern kein Geld gegeben werden darf. Es ist besser, Essen zu geben, aber kein Geld, denn sie werden wahrscheinlich trinken. Soll ich den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen auf der Straße gleichgültig gegenüberstehen? Habe ich das Recht, an ihrer Natur zu zweifeln?

Denken, Nachdenken, Zeit – das eine bestimmt das andere. Auf die Bitte eines Bettlers nicht zu reagieren, ist einfach Zeitmangel. Wir sagen oft: “Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit.” Dies ist keine Lüge. Umgekehrt gesehen, ich habe einfach keine Zeit, keine Reflexion, denke jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie reagieren.

Ich lasse mich nicht kontrollieren und ich kontrolliere nicht. Aber bin ich noch gut? Gleichgültigkeit kann keine Entschuldigung für das Unglück eines anderen Menschen sein. Es gibt Situationen, in denen wir gezwungen sind, innezuhalten und zu handeln. Schritte ergreifen, um unsere Natur zu beweisen.

Der Beweis unserer Natur kann real oder unwirklich sein. Die Realität des Beweises liegt in der Göttlichkeit des Menschen. Unwirklichkeit hingegen resultiert aus der Unfähigkeit, die Situation einzuschätzen. Der Prüfling muss seine Wahrnehmung realistisch eingrenzen. Alle akzeptieren, ohne nach Argumenten dagegen zu suchen. Sie müssen in der Lage sein, in die richtige Perspektive zu blicken, sich selbst und die Natur der beurteilten Person zu erkennen.

Also, wenn du mich das zweite Mal überholst, sag hallo.

Ten wpis został stworzony w naszym świetnym, łatwym do używania formularzu przesyłania wpisów. Stwórz swój wpis!

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

Napisane przez Maurycy Bern

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. Bardzo intrygująco skonstruowany tekst. Być może warto częściej zatrzymać się i rozbudzić w sobie pragnienie sięgania do gwiazd?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cellulit

Na czym polega Prosta Spółka Akcyjna?